• slide-4-Foto-RB-na-bewerken
  • slide5-Foto-kaartje-na-bewerking
  • slide6-Foto-wetboek
  • slide7Foto-biljetten

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

op .

Hebt u een stamrecht of een pensioen in eigen beheer? Let dan op met het nieuwe bv-recht, de zogenoemde flex-bv, dat vanaf 1 oktober 2012 van toepassing is. De civielrechtelijke regels voor het uitkeren van dividend zijn namelijk ingrijpend gewijzigd. Dit geldt niet alleen voor nieuw op te richten bv's, maar ook voor reeds bestaande bv's. Het uitkeren van dividend is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de bv, waarbij het bestuur moet toetsen of de continu├»teit van de onderneming niet in gevaar komt door de dividenduitkering. Anders gezegd; kan de bv aan zijn verplichtingen voldoen. Een ten onrechte goedgekeurde dividenduitkering kan in het ergste geval leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De fiscus is van mening dat het uitkeren van dividend gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de bv uitgevoerde pensioen- of stamrechtovereenkomst, indien de bv hierdoor niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren. In dat geval stelt de fiscus dat er sprake is van een (gedeeltelijke) afkoop van het pensioen of stamrecht en wordt de volledige aanspraak direct in de belastingheffing betrokken! Kortom, er moet voldoende vermogen in de bv achterblijven om het pensioen en/of stamrecht volledig te kunnen uitbetalen. Daarnaast is de fiscus vanaf augustus 2012 begonnen met een grote controle op zorgvuldige naleving van de fiscale wet- en regelgeving bij stamrecht-bv's. Met name leningen en rekening-courant standen met de aandeelhouder worden kritisch beoordeeld. Hebt u wel een rekening-courant of leningsovereenkomst met de bv? En voldoet deze aan de eisen die de fiscus stelt? Twijfel? 

Vragen? U weet mij te vinden.