• slide-4-Foto-RB-na-bewerken
  • slide5-Foto-kaartje-na-bewerking
  • slide6-Foto-wetboek
  • slide7Foto-biljetten

Zonnepanelen

op .

Vrienden zullen het waarschijnlijk niet worden, Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers en meneer Fuchs. Meneer Fuchs is een in Oostenrijk woonachtige particulier. In 2005 heeft hij zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning geplaatst. De energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof van Justitie heeft op 20 juni 2013 laten weten het eens te zijn met de argumentatie dat de heer Fuchs door het terugleveren van de opgewekte energie als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. Niet alleen moet Fuchs dus btw afdragen over de opbrengst van de energie die hij teruglevert, maar hij mag ook de btw die op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen drukt verrekenen. In een vragen- en antwoordenbesluit van 25 september jl. heeft Weekers aangegeven dat hij het btw-ondernemerschap niet kan ontkennen. Dat Weekers de uitkomst van het arrest ongewenst vindt, laat hij overigens in niet mis te verstane bewoording blijken in het besluit. Op zich verklaarbaar. Het levert een hoop administratieve rompslomp op en de schatkist is er per saldo niet bij gebaat. Om voor iedereen duidelijkheid te verschaffen heeft Weekers onlangs een vragenen antwoordendocument uitgegeven. Daarin staat o.a. wanneer je ondernemer bent voor de btw, wat je moet doen om btw te kunnen claimen en ook dat er geen terugwerkende kracht mogelijk is naar een datum van voor de uitspraak van het Europese Hof. Beide documenten heb ik op mijn website geplaatst zodat u deze op uw gemak kunt doorlezen en daarnaar kunt handelen. Weekers hoopt dat u allemaal opteert voor de kleine ondernemersregeling en met name van de daaraan gekoppelde ontheffing van de administratieve verplichtingen. Wordt van die ontheffing gebruik gemaakt, dan blijft de exploitant volledig buiten de heffing van btw. Dat betekent dan dus ook geen teruggaaf van btw op de aanschaf! Slimme man, die Weekers. Ondertussen gaat Weekers in Europees verband pleiten voor aanpassing van de btw-regels, zo heeft hij aangekondigd. 

Slechte verliezer of baanbrekend politicus? Zegt u het maar.