Skip to main content

Register belastingadviseurs

Van Dijk Fiscaal is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Het (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan.

Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Alle leden moeten jaarlijks voldoen aan de certificeringsverplichting van 40 Permanente Educatie-punten (PE-punten)

Actuele fiscale kennis

Om optimaal te kunnen adviseren, is actuele fiscale kennis cruciaal. Hiervoor houd ik fiscale uitspraken en vakliteratuur constant bij. Daarnaast heb ik regelmatig vaktechnisch overleg met branchegenoten. Ook bijeenkomsten van het RB worden frequent bezocht om up-to-date te blijven. Op deze manier kan ik u optimaal bedienen.