Skip to main content

Laat de fiscus meebetalen aan uw huur

Geschreven door Jochen van Dijk 


Ik weet niet hoe uw vakantie is geweest, maar hurende ondernemers hadden in ieder geval een mooie zomer. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een huurrecht van een woonruimte volledig als ondernemingsvermogen kan kwalificeren. In normale taal; als de hurende ondernemer ten minste 10 % van het woonoppervlak gebruikt voor de onderneming kan hij de huur volledig in aftrek brengen van de winst. Het huurrecht betreft dan zogenoemd keuzevermogen.

Correctie

Tegenprestatie is wel dat de ondernemer een correctie maakt voor het privégebruik. Dit is een forfaitaire correctie die volgt uit de wet. Een voorbeeld. Een ondernemer betaalt € 1.000 per maand huur en gebruikt 20 procent van zijn woning voor zijn bedrijf. Hij trekt in eerste instantie €12.000 huur af van zijn winst en maakt een correctie voor privégebruik van € 2.000 volgens artikel 3.19 wet inkomstenbelasting. Per saldo dus een aftrekpost van € 10.000 euro. Maar let op: u mag deze regeling alleen toepassen als u de aangifte van uw startjaar of jaar waarin u bent gaan huren nog moet indienen. Ondernemers die al jaren huren en nog nooit huur hebben afgetrokken kunnen deze regeling niet toepassen.

Overwinning

Het is een van de weinige grote overwinningen op de fiscus die behaald zijn door ondernemers de laatste jaren, al is de verwachting dat er binnenkort reparatiewetgeving komt. De wetgever blijkt helaas wel vaker een slecht verliezer. Maar wellicht is de volgende overwinning dichtbij. Er loopt op het moment een procedure bij de Hoge Raad over het koppelen van flitsboetes aan kilometerregistraties voor privégebruik auto. De Advocaat-generaal heeft inmiddels advies uitgebracht aan de Hoge Raad waarin hij aangeeft dat het opvragen van flitsboetes de privacy in geding brengt. Het laatste woord is dus nu aan de Hoge Raad.

Het zou een mooie opsteker zijn voor belastingbetalend Nederland.

Geef een reactie