Skip to main content

Lenen bij de eigen BV

Vaak zit er in, bijvoorbeeld, een stamrecht BV veel liquiditeiten waar weinig rendement op wordt gemaakt. Het kan aantrekkelijk zijn om dit geld uit te lenen aan de aandeelhouder, waarna dit geld wordt ingezet om de eigen woning lening bij de bank (deels) af te lossen. Voorbeeld. U betaalt nu 5% rente op een lening van € 240.000, derhalve € 12.000. Als we rekening houden met een eigen woning forfait van € 2.000 en een belastingtarief van 42%, krijgt u € 4.200 aan belastingteruggaaf. Het verschil van € 7.800 (€ 12.000 – € 4.200) ziet u nooit meer terug. Als u eenzelfde bedrag zou uitlenen vanuit de BV aan u privé kunt u de schuld aan de bank aflossen. Bij een gelijke rente blijft de belastingteruggaaf van € 4.200 gelijk. Maar u kunt na vennootschapsbelasting (20% van € 12.000 is € 2.400) en aanmerkelijk belangheffing (25% over € 9.600 is € 2.400) die u in de BV betaalt over de ontvangen rente, vervolgens € 7.200 netto weer naar privé halen. Dat zijn nog eens rendementen!

Telraam

Uiteraard zult u aan spelregels moeten voldoen. Allereerst dient u op zakelijke gronden het geld moeten uitlenen, dus voldoende rente, aflossing en zekerheden. Een goede geldleningsovereenkomst is onontbeerlijk. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u uw stamrecht uit kunt keren als deze in gaat.

Wilt u weten hoe dit in uw situatie uitwerkt? Kom gerust langs voor koffie, dan pakken we het telraam erbij.

Jochen van Dijk RB

www.vandijkfiscaal.nl

06-41273811

Jochen@vandijkfiscaal.nl

Geef een reactie