Skip to main content

Auteur: psbeheer

Lenen bij de eigen BV

Vaak zit er in, bijvoorbeeld, een stamrecht BV veel liquiditeiten waar weinig rendement op wordt gemaakt. Het kan aantrekkelijk zijn om dit geld uit te lenen aan de aandeelhouder, waarna dit geld wordt ingezet om de eigen woning lening bij de bank (deels) af te lossen. Voorbeeld. U betaalt nu 5% rente op een lening van € 240.000, derhalve € 12.000. Als we rekening houden met een eigen woning forfait van € 2.000 en een belastingtarief van 42%, krijgt u € 4.200 aan belastingteruggaaf. Het verschil van € 7.800 (€ 12.000 – € 4.200) ziet u nooit meer terug. Als u eenzelfde bedrag zou uitlenen vanuit de BV aan u privé kunt u de schuld aan de bank aflossen. Bij een gelijke rente blijft de belastingteruggaaf van € 4.200 gelijk. Maar u kunt na vennootschapsbelasting (20% van € 12.000 is € 2.400) en aanmerkelijk belangheffing (25% over € 9.600 is € 2.400) die u in de BV betaalt over de ontvangen rente, vervolgens € 7.200 netto weer naar privé halen. Dat zijn nog eens rendementen!

Lees verder

Stop met belasting betalen in box 3

Box 3
Op het moment zijn er plannen in Den Haag om de box 3 heffing aan te pakken. Er zijn zo’n 6 varianten uitgewerkt en we gaan met spanning afwachten wat dat gaat brengen. De verwachting is echter dat voor 1-1-2017 niets wijzigt aan de wijze van de box 3 heffing en hoeveel we erop vooruit gaan in box 3 is nog zeer onzeker. U weet wel, die heffing van 1,2% over uw vermogen, terwijl de rente op 1% ligt. Dit kunt u voorkomen door uw spaargeld onder te brengen in een BV. In de BV wordt niet het vermogen belast, maar enkel de ontvangen rente. Kort gezegd komt dit neer op zo’n 40% heffing over de rente op lange termijn. Op korte termijn is dit zelfs maar 20%. Het voordeel komt al snel op enkele duizenden euro’s per jaar uit bij een aardig vermogen.

Lees verder

Afromen

Afromen

De gebruikelijk loonregeling bepaalt dat de dga minimaal € 45.000 salaris moet bedingen bij zijn eigen BV. Is er bij vergelijkbare dienstbetrekkingen een hoger salaris gebruikelijk, dan moet de dga ten minste 75% van dat salaris bedingen. De Hoge Raad heeft daar een paar jaar geleden nog een schepje bovenop gedaan voor “eenpitters” in de BV. Voor dga’s die als enige in de BV omzet genereren moest men de afroommethode toepassen. Voorbeeld: in de BV wordt een omzet behaald van € 200.000 en € 40.000 aan kosten gemaakt. Volgens de Hoge Raad moet in dit voorbeeld de dga een salaris genieten van 70% van de winst van € 160.000, zijnde € 112.000. Voor veel ondernemers in de eenmanszaak een reden om niet de BV in te gaan. Maar dat is nu verleden tijd.

Lees verder

Laat de fiscus meebetalen aan uw huur

Geschreven door Jochen van Dijk 


Ik weet niet hoe uw vakantie is geweest, maar hurende ondernemers hadden in ieder geval een mooie zomer. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een huurrecht van een woonruimte volledig als ondernemingsvermogen kan kwalificeren. In normale taal; als de hurende ondernemer ten minste 10 % van het woonoppervlak gebruikt voor de onderneming kan hij de huur volledig in aftrek brengen van de winst. Het huurrecht betreft dan zogenoemd keuzevermogen.

Lees verder